est | rus

Korteriühistule tulevad appi

 

Paljudel korteriühistutel napib raha ja vahendeid oma soovitud tööde teostamiseks . Selleks tulevad appi mitmed pangad ja finantsasutused, kes nõustavad teid laenu saamisel.

Elamu rekonstrueerimise finantseerimise lihtsustamiseks on KredEx koostöös Saksamaa arengupangaga KfW Bankengruppe ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja töötanud korteriühistutele soodusintressiga pikaajalise renoveerimislaenu, mida korteriühistud võivad täna taotleda SWEDBANKist ja SEB-st.


Kombineerides Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavad vahendid ning Euroopa Arengupangast võetava laenu võimaldab KredEx pankadel anda korterelamutele soodsamat (intress kuni 4,8%) ning pikema tagasimakseperioodiga (kuni 20 aastat) laenu, mille sihtotstarve on energiasäästu saavutamine rekonstrueerimistööde teostamise abil. Renoveerimislaenu eesmärgiks on korterelamute energiatõhususe parandamine vähemalt 20% kuni 2000 m² suurustes korterelamutes ja vähemalt 30% üle 2000 m² suurustes korterelamutes.

Kompleksne rekonstrueerimine, mis hõlmab ka ventilatsioonisüsteemi, võimaldab saavutada maksimaalse energiasäästu ning parandab elamus elavate inimeste eluasemetingimusi ja hoone sisekliima kvaliteeti. Rekonstrueerimisega saavutatav küttekulude kokkuhoid võimaldab pikema perioodi jooksul katta rekonstrueerimiseks tehtud investeeringut. Energiasäästu eesmärkidel renoveeritud elamu võib saavutada tulemuse, kus igakuine maksekoormus laenu võttes elamu elanikel ei suurene. Seda näitab illustreerivalt ka allolev joonis.

  

 Joonise tegemisel on arvestatud laenuintressiga 4,5% aastas ja muutumatu küttehinnaga.

 

 Teie kodu ilusaks ja soojaks saamisel ja rahalise poole kokkuhoidmiseks tuleme teile vastu ja aitame teid meeleldi laenu saamisel, et teie tööd kulgeks eduliselt ja ilma suure vaevata.

 

  • KORTERELAMU LAEN - täpsema info saamiseks klikka siin:

www.swedbank.ee/business/finance/loans/aptbuilding

 

  • SOODUSINTRESSIGA RENOVEERIMISLAEN

www.kredex.ee/korterelamu-renoveerimislaen-2

 

  • KORTERELAMU RENOVEERIMISLAEN - SEB korterelamu renoveerimislaenuga on võimalik finantseerida erinevaid ehitus- ja renoveerimistöid ning töödega kaasnevaid ekspertiisi ja projekteerimiskulusid.                               

Täpsema info saamiseks klikka siin:

 www.seb.ee/index/0102270834