est | rus

Paneelivuukide täitmine

 

Läbi välisseinte vuukide toimuv aktiivne infiltratsioon või isegi läbipuhutavus põhjustab sageli sisetemperatuuri järske langusi tuuliste ilmade korral. Vuukide tihendamisel elastsete vuugitäidistega prognoositakse kokkuhoidu keskmiselt 1–2 kWh/m³ kohta aastas.

Vuugid paiknevad paneelide vahel ning uste ja akende perimeetril. Kui vuugid ei ole piisavalt tihedad, võib nende kaudu suur hulk soojust kaotsi minna. Vuukide mõjul võib mugavustase ruumides oluliselt halveneda eriti tuulise ilmaga, kui tuul puhub vuukidest läbi ja põhjustab ruumides tõmbust. Ka vesi võib tungida ebatihedatesse vuukidesse ja rikkuda konstruktsiooni ning vähendada soojapidavust. Eriti vanade akende ümber võivad vuugid olla väga ebatihedad.

Vuukide parandamiseks täidetakse nad elastse mastiksiga ja kaetakse ilmastikukindla materjaliga. Kasutada võib ka vuukidesse pressitud bituumenkattega vahtmaterjali linte, mis pärast paigaldamist paisuvad ja täidavad pilu. Pilud aknaraami ja piida vahel tihendatakse spetsiaalsete poorkummist tihenduslintidega.

 

Halvasti tihendatud paneelide liitekohad moodustavad külmasillad